nu te zien in Museum Den Briel:

Zwaard geuzenleider Bloys van Treslong

NIEUWS - 1 februari 2022
Bron: Historisch Museum Den Briel
Het zwaard is normaliter te zien in de Michaëlskerk in Oosterland, in de kop van Noord-Holland. Mark Paulussen, Briellenaar en lid van de Orde der Geuzen van de 1 aprilvereniging, initieerde de komst van het zwaard naar Brielle waar het in februari in Historisch Museum Den Briel tentoongesteld wordt. De presentatie van het zwaard maakt deel uit van de viering Brielle 2022.

De volgende activiteiten worden aangeboden:

Gratis toelichting elke woensdag en zondag in februari van 14 tot 16 uur
De toelichting bij het zwaard duurt een kwartier. Aanmelden bij de receptie is verplicht op de dag van bezoek. Ten gevolge van de coronamaatregelen is er beperkt plaats beschikbaar (maximaal 4 personen tegelijkertijd per kwartier).

Gratis online toelichting elke woensdag in februari om 14 uur
Op woensdagmiddag wordt de toelichting van 14 uur ook via een livestream aangeboden. Aanmelden is mogelijk via m.meijerink@brielle.nl onder vermelding van naam, e-mail adres en datum (woensdag 2, 9, 16 of 23 februari). Een toegestuurde link geeft 15 minuten voor aanvang toegang tot de online toelichting.

Schoolprogramma’s
Voor de groepen 6 t/m 8 van het primair onderwijs en de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs zijn educatieve programma’s ontwikkeld, respectievelijk getiteld “Aan boord met Bloys” en “In het kielzog van de watergeuzen”. Info via website.

Achtergrondinformatie Willem Bloys van Treslong (1529-1594)

Geboren Briellenaar, een van de aanvoerders van de watergeuzen. Voorafgaand aan de inname van Brielle op 1 april 1572 had Bloys zijn zwaard als onderpand moeten achter-laten op het eiland Wieringen. Het wordt permanent tentoongesteld in de Michaëlskerk in Oosterland. De Stichting BOK geeft het zwaard in tijdelijk bruikleen aan het museum.

Samen zorgen voor een veilig museumbezoek
Het tonen van een Corona Test Bewijs en een ID is vanaf 13 jaar verplicht. Ook het dragen van een mondkapje in het museum is verplicht vanaf 13 jaar.

Pin It on Pinterest

Share This