450 jaar Vrijheid voor iedereen

dat vieren we met zijn allen

Het thema Vrijheid is een boeiend thema; het is van alle tijden en kent vele gezichten.
Het Briels jubileum markeert niet alleen de beroemde inname van Den Briel (tot dan toe onder Spaans gezag) door de Watergeuzen, het viert de geboortegolf van verzet en bevrijding van een heel volk.

“Ons Brieltje”, waarin jong en oud, zowel ‘import’ als ‘geboren en getogen’ zich veilig en geborgen voelen. Waar zij zich verbonden voelen door datgene waar Brielle en haar eeuwenoude verhaal voor staat, ondanks de verschillen in achtergrond en zienswijzen. Vrijheid als bindmiddel.

2022 wordt zodoende een jaar dat goed gevierd moet worden. En vieren doe je liever niet alleen.
Wij roepen burgers en organisaties op om het grootse, lokale feest verder vorm te geven door middel van een activiteit of evenement dat in dienst staat van 450 jaar Vrijheid.

Door onderstaand formulier in te vullen en toe te zenden kun je jouw project aanmelden. Het is van belang dat het project aan een aantal voorwaarden voldoet om in aanmerking te kunnen komen voor financiële ondersteuning vanuit de Stichting Brielle 2022. Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die compleet zijn ingevuld.

Aanvraagformulier Projecten

LET OP: indienen vóór 1 maart 2022

   

  Werk je hierbij samen met een andere vereniging of organisatie? N.B. de Stichting geeft de voorkeur aan initiatieven waarbij een uitwisseling c.q. samenwerking opgezocht wordt.
  Vermeld in je aanvraag duidelijk de rol van het publiek / de toeschouwers.
  N.B. De Stichting stimuleert initiatieven die ook na het jubileumjaar uitgevoerd kunnen blijven worden.

   

  N.B. Uitvoering project moet binnen 1 april en 10 december 2022 plaatsvinden én vóór 1 maart 2022 ingediend zijn om in aanmerking te kunnen komen voor financiële ondersteuning vanuit de Stichting Brielle 2022.

   

  N.B. Vergunningen dien je zelf aan te vragen. LET OP: vraag tijdig de vergunning aan bij gemeente Brielle; Bureau Bestuursondersteuning en – Advisering. Laat je hierover goed informeren.
  BELANGRIJK: De Stichting kan een gehonoreerde aanvraag tot maximaal de helft van de productiekosten tegemoetkomen.

   

  N.B. Het Brielle 2022-logo kun je in verschillende formaten opvragen bij de Stichting Brielle 2022 via info@brielle2022.nl

   

  De door jou ingevulde formuliergegevens worden verstuurd aan Stichting Brielle 2022.

  VRAGEN?

  Indien je vragen hebt met betrekking tot het invullen van het formulier kun je het beste contact met ons opnemen via  info@brielle2022.nl

  Pin It on Pinterest