Wie zijn de Martelaren van Gorcum?

Geestelijk die trouw bleven aan hun geloof werden ter dood veroordeeld

Door: een Briellenaar
In 1572, tijdens de door Willem van Oranje geleide opstand tegen het Spaanse gezag, werd in Gorinchem een groep rooms-katholieke geestelijken door de Watergeuzen gevangen genomen, gemarteld en naar Den Briel afgevoerd. Omdat de geestelijken trouw bleven aan het katholieke geloof werden zij ter dood veroordeeld. In een turfschuur buiten de stad werden ze in de nacht van 8 op 9 juli opgehangen. In 1675 werden de Martelaren van Gorcum zalig verklaard en in 1867 volgde de heiligverklaring door paus Pius IX. Nog elk jaar vindt er rond hun sterfdag 9 juli een nationale bedevaart naar Brielle plaats.

Wereldwijd

De herinnering aan de Martelaren van Gorcum beperkt zich niet tot Nederland alleen. In andere landen van Europa, maar ook elders in de wereld, worden zij nu nog vereerd. In België, Duitsland en Italië, zelfs tot in Mexico, Chili, Ecuador, Brazilië, Guatemala en de Filipijnen zijn de Nederlandse Martelaren van Gorcum bekend. Reproducties van schilderijen en prenten in die verre landen laten zien waar elders in de wereld de martelaren vereerd worden.

Pin It on Pinterest

Share This