Het Brielse 1 aprilboek - Inspiratiebron voor Vrijheid

Organisatie: Streekarchief Voorne-Putten
Op 1 april 1572 namen de Watergeuzen ‘in naam van Oranje’ het stadje Brielle in. Het bleek een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog, waarin de Republiek zich afscheidde van de Spaanse heerschappij, en vormde de opmaat voor de Gouden Eeuw waarin handel, nijverheid, economie en kunst floreerden.

In 2022 zal Brielle de 450-jarige herdenking van dit scharnierpunt uit de geschiedenis uitgebreid vieren met culturele activiteiten, maritieme evenementen en historische verbeelding. In aanloop naar dit jubeljaar verschijnt in februari 2022 Het Brielse 1 April Boek. Hierin worden alle facetten rond het fenomeen ’1 april’ in historische en culturele context geplaatst. Op laagdrempelige wijze wordt op ruim 275 rijk geïllustreerde pagina’s een scala aan onderwerpen behandeld: de reformatie en ketters, de Beeldenstorm en de plundering van de kloosters, de komst van de Watergeuzen, het huwelijk van Willem van Oranje in de Catharijnekerk, de moord op de Martelaren van Gorcum, de invloed op het kerkelijk leven, Brielle als pandstad van Engeland, de Brielse zeehelden, het verdere verloop van de Tachtigjarige oorlog en de invloed hiervan op Brielle.

Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij de eeuwenlange echo die uit deze roerige periode weerklinkt: Brielle als bedevaartoord, archeologie van de gesloopte kloosters, de wijze van viering en herdenking van 1 april tijdens voorbije jubilea, en het nieuwe elan dat 1 april verwierf door de onvermoeibare inzet van de 1 Aprilvereniging. Hierdoor vormt Het Brielse 1 April Boek een onmisbaar naslagwerk over dit bijzondere moment uit de vaderlandse geschiedenis die het fundament legde voor de huidige samenleving. Door de toegankelijke stijl en de duidelijke illustraties is het boek een aantrekkelijk en leerzaam werk voor jong en oud!

Pin It on Pinterest

Share This