Feest 2022

Van, voor en door Briellenaren

NIEUWS - 1 september 2020
Bron: De Briellenaer
Ze zijn het roerend met elkaar eens, 2022 moet voor Brielle een fantastisch jaar worden. Sterker nog, het wordt een geweldig feest, is de overtuiging van burgemeester Gregor Rensen, oud-burgemeester Betty van Viegen en Lenneke Mietes. Het is dan 450 jaar geleden dat deWatergeuzen als eerste stad Den Briel bevrijdden van de Spaanse overheersers. En daar moet uitgebreid bij stil worden gestaan. De gemeente en twee in het leven geroepen stichtingen zijn volop met de voorbereidingen bezig, maar het belangrijkste is dat het een feest wordt van, voor en door Briellenaren. Dat Briellenaren met nieuwe initiatieven komen en dat het feestjaar ook na 2022 op een positieve manier doorwerkt. “En dat gaat lukken”, weet Rensen. “Verbinden in vrijheid, dat is het thema. En dit betekent dat we echt alle inwoners erbij gaan betrekken.”

De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente, die een belangrijke rol heeft in de organisatie. En voor een deel voor het geld zorgt. De oud-burgemeester is voorzitter van de stichting Eersteling der Vrijheid die als hoofdtaak heeft het aanboren van nieuwe financiële bronnen. “We gaan regionale en landelijke fondsen, bedrijven en de industrie verleiden een bijdrage te leveren”, geeft Van Viegen aan, die daarbij uiteraard gebruik maakt van haar netwerk. Lenneke Mietes is van de Stichting Brielle 2022. “Wij zijn geen initiatiefnemers”, legt ze uit, “wij faciliteren en enthousiasmeren. We helpen mensen die een activiteit willen organiseren en daarbij hulp kunnen gebruiken, en koppelen eventueel iets nieuws aan iets wat er al is.” Er is budget voor zowel grotere als kleinere activiteiten en alles daartussenin.

BUURTBARBECUE

“Feestvieren voelt misschien als een brug te ver, maar het is zó 2022”, stelt Lenneke. “Toch vragen we nu iedereen alvast na te denken over de manier waarop we de vrijheid samen kunnen vieren. Van kleutervoorstelling tot buurtbarbecue, van openluchtbioscoop tot sport en spel in de wijk. Van dans en muziek op bijzondere locaties, een boek of expositie tot een educatieproject en/of lesmateriaal.”

”Het mag straks niemand ontgaan dat er wat aan de hand is in Brielle”, vindt de burgemeester. Hij kan nog niet te veel loslaten over de drie grote ‘dingen’ die al op stapel staan en waarvoor een bidbook is gemaakt. Een klein tipje van de sluier. “1 april gaat in elk geval drie dagen duren”, kan hij al wel verklappen. In het najaar moet er een eerste concept liggen met een kalender van wat er het hele jaar door te doen en te beleven is. De feestelijkheden beperken zich dus niet tot de drie dagen. “Die kalender is nog niet vol; juist niet. Er is meer dan voldoende ruimte voor nieuwe initiatieven van onze inwoners. Iedereen moet het gevoel krijgen, daar wil ik aan meedoen, daar moet ik bij zijn.” En dat kan.

NIET SNEL VERGETEN

“Alle verenigingen, stichtingen en organisaties gaan we aanschrijven en uitnodigen. Prikkelen om mee te doen”, vertelt Lenneke. “Sport, kunst en cultuur, onderwijs, educatie; alles en iedereen willen we erbij betrekken. Natuurlijk zijn ook ideeën en initiatieven van particulieren van harte welkom. Met elkaar gaan we ervoor zorgen dat 2022 de geschiedenisboeken ingaat als een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Als Briellenaren moeten we het prachtig vinden om daar onderdeel van te zijn geweest.” Burgemeester Rensen verwacht dat heel veel Briellenaren, jong en oud, mee gaan doen. “Het is toch geweldig om samen zoiets voor elkaar te kunnen krijgen en dan te kunnen concluderen, dat hebben we goed gedaan. Ik denk dat veel Briellenaren hiervoor gevoelig zijn.” Het is overigens de bedoeling dat het hier niet bij blijft, dat wat in 2022 tot stand is gebracht verloren gaat; integendeel. “Dat zou zonde zijn”, vindt Rensen. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan de continuïteit van de nieuwe initiatieven. En tegelijkertijd aan de versterking van bestaande initiatieven. “Wat zou het leuk zijn als zich onontdekte talenten aandienen”, oppert Lenneke. Dat die er in Brielle zijn, dat weet ze zeker.De Stichting Brielle 2022 roept dan ook jongeren op om mee te doen. “De aanleiding is duidelijk; 450 jaar vrijheid. We nodigen juist ook graag de jongere inwoner uit hun ideeën met ons te delen en verder vorm te geven. Basisschoolleerlingen, middelbare scholieren, studenten; iedereen krijgt de kans om mee te doen en bij te dragen. Het feest is tenslotte voor ons allemaal. “Als initiatieven een kontje nodig hebben om vooruit te komen, dan kunnen ze die krijgen”, zo verwoordt Betty van Viegen het. Initiatiefnemers kunnen zich aanmelden via de website brielle2022.nl. Mocht er een idee zijn waar meer opstarthulp bij nodig is, dan kan er altijd gemaild worden naar de stichting.

VRIJHEID

Initiatieven mogen aansluiten op het thema Verbinden in vrijheid – het moet niet – waarbij verbinden het belangrijkste is. Betty van Viegen vindt de sportweek van Vierpolders een mooi voorbeeld. “Bijna het hele dorp doet mee. Ook in wijken kunnen die verbindingen met leuke initiatieven ontstaan.” Historicus Rensen wil nog wat kwijt over die vrijheid uit het thema. Vrijheid is vreedzaam met elkaar samenleven, vrijheid van meningsuiting. Hij wil dat door proberen te trekken naar culturele thema’s. “Het idee is om het feestjaar op de Dag van deMensenrechten af te sluiten met een symposium.” De Geuzen die Brielle hebben bevrijd, waren dezelfde als die de negentien martelaren hebben opgehangen, terwijl Willem van Oranje juist het volk opriep vreedzaam naast elkaar te leven. “Wat toen speelde, is nu – helaas – nog vaak realiteit. In het jubileumjaar willen we daar met elkaar nadrukkelijk bij stil staan.” Hoewel het feestelijke karakter van 2022 wel de boventoon voert. Brielle gaat nieuwe geschiedenis schrijven.

KOM MET IDEEËN VOOR ONS JUBILEUMJAAR!

Een project indienen kan hier!
Vragen? Stuur een bericht naar info@brielle2022.nl

Pin It on Pinterest

Share This