Nyet sonder Godt

Nyet sonder Godt

De populaire chirurgijn Damiaen van Cruyskercke trad op 4 oktober 1622 in het huwelijk met Maarijtge Willemsdochter. De uit Delft afkomstige Maarijtge was weduwe en had haar kinderen reeds op jonge leeftijd verloren. In Brielle wilde ze een nieuwe start maken en...
Dodenherdenking

Dodenherdenking

De dodenherdenking kenmerkt zich vandaag de dag door een aantal tradities. Naast een toespraak, muziek en gedichten, maken ook de taptoe en de twee minuten stilte onlosmakelijk deel uit van de jaarlijkse herdenking op 4 mei. Het kenmerkende trompetsignaal van de...
Rochus Meeuwiszoon

Rochus Meeuwiszoon

‘Aan wien ’s Lands vrijheid een onsterfelyke dank verpligt is’ De inname van Brielle op 1 april 1572 werd door de inwoners misschien helemaal niet ervaren als een bevrijding. Toen de watergeuzen naderden, ontvluchtte een deel van de bevolking de stad uit angst voor...
Martelaren van Gorcum

Martelaren van Gorcum

Tijdens de door Willem van Oranje geleide opstand tegen het Spaanse gezag, werd in Gorinchem een groep rooms-katholieke geestelijken door de Watergeuzen gevangen genomen, gemarteld en naar Den Briel afgevoerd. Omdat de geestelijken trouw bleven aan het katholieke...
Brielle bevrijdde zich opnieuw

Brielle bevrijdde zich opnieuw

Elk jaar op 1 december wappert de Nederlandse vlag in de top van de St. Catharijnekerk. Het is zo’n traditie waar lang niet iedereen het achterliggende verhaal van kent. Bij iedere rechtgeaarde Briellenaar staat 1 april in het geheugen gegrift, maar het minstens zo...
Bevrijd van snel bedervende melk

Bevrijd van snel bedervende melk

In 1896 – dus al bijna 125 jaar geleden – vestigde zich in Brielle een nieuwe industrie: een stoomzuivelfabriek. Lokale melkveehouders – elk met slechts een handvol koeien – wilden een coöperatie oprichten om de kort houdbare melk te verwerken tot beter te bewaren...

Pin It on Pinterest