Slider
5 apr: Tegenaanval Spanjaarden

5 apr: Tegenaanval Spanjaarden

Op 5 april volgde een tegenaanval door Spaanse legertroepen, die via Zwartewaal richting Brielle oprukten. Stadstimmerman Rochus Meeuwiszn. verzon een list. Hij hakte het Nieuwlandse sluisje open waardoor de polder rondom Brielle onder water liep. Dit was de eerste...
9 jul: Martelaren van Gorcum

9 jul: Martelaren van Gorcum

Brielle is een bijzondere stad: Daar wordt de vrijheid gevierd vanwege de inname op 1 april door de Watergeuzen en de onvrijheid herdacht omdat op 9 juli 19 geestelijken door dezelfde Watergeuzen werden gedood omdat ze anders dachten. Op 9 juli wordt de Nationale...
10-11 sep: Vestingstedendagen

10-11 sep: Vestingstedendagen

Brielle is twee dagen lang het unieke decor van een grote happening: de Nederlandse Vestingstedendagen, een jaarlijks terugkerend evenement georganiseerd door de Vereniging Nederlandse Vestingsteden. Dit spectaculaire evenement in een historische setting trekt...
10 dec: Slotmanifestatie

10 dec: Slotmanifestatie

Het begon op 1 april: vrijheid! Op 9 juli werd gedacht aan onvrijheid.Het jubileumjaar wordt afgesloten met een grote manifestatie op 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens, onder het motto van dit jaar: Brielle 2022: verbinden in vrijheid voor iedereen!
Rochus Meeuwiszoon

Rochus Meeuwiszoon

‘Aan wien ’s Lands vrijheid een onsterfelyke dank verpligt is’ De inname van Brielle op 1 april 1572 werd door de inwoners misschien helemaal niet ervaren als een bevrijding. Toen de watergeuzen naderden, ontvluchtte een deel van de bevolking de stad uit angst voor...

Pin It on Pinterest