Nyet sonder Godt

Nyet sonder Godt

De populaire chirurgijn Damiaen van Cruyskercke trad op 4 oktober 1622 in het huwelijk met Maarijtge Willemsdochter. De uit Delft afkomstige Maarijtge was weduwe en had haar kinderen reeds op jonge leeftijd verloren. In Brielle wilde ze een nieuwe start maken en...
Dodenherdenking

Dodenherdenking

De dodenherdenking kenmerkt zich vandaag de dag door een aantal tradities. Naast een toespraak, muziek en gedichten, maken ook de taptoe en de twee minuten stilte onlosmakelijk deel uit van de jaarlijkse herdenking op 4 mei. Het kenmerkende trompetsignaal van de...
Muziek bevrijdt!

Muziek bevrijdt!

Muziek Bevrijdt is een avondvullend programma om het thema bevrijding en vrijheid d.m.v. muziek te laten ervaren. Dit met muziekwerken ten tijde van de tachtigjarige oorlog, scratch met toegankelijke muziek over vrijheid en overige optredens die binnen dit thema...

Pin It on Pinterest