Nyet sonder Godt

Nyet sonder Godt

De populaire chirurgijn Damiaen van Cruyskercke trad op 4 oktober 1622 in het huwelijk met Maarijtge Willemsdochter. De uit Delft afkomstige Maarijtge was weduwe en had haar kinderen reeds op jonge leeftijd verloren. In Brielle wilde ze een nieuwe start maken en...

Pin It on Pinterest